LiSA 
Zepp Osaka 
Bayside 
2018年4月15日(日) 
⇒ チケット購入


Zepp Osaka 
Bayside 
⇒ 会場座席図