N(VIXX) 
Zepp Nagoya 
2018年6月13日(水) 
⇒ チケット購入


Zepp 
Nagoya 
⇒ 会場座席図