LiSA 
Zepp Nagoya 
2018年4月14日(土) 
⇒ チケット購入


Zepp 
Nagoya 
⇒ 会場座席図