Chara 
Zepp Namba
(OSAKA) 
2019年1月19日(土) 
⇒ チケット購入


Zepp 
Namba
(OSAKA) 
⇒ 会場座席図